Kurzy reiki


Reiki je vesmírná životní energie, která se nachází všude kolem nás a pokud se ji naučíme využívat pro sebe, může nám velmi pomáhat při sebeléčení, relaxaci a meditaci i při pomoci jiným - lidem, zvířatům i přírodě. Zpřístupňuje se zasvěcením, které provádí mistr reiki. Celkové zasvěcení do reiki je rozděleno do tří stupňů, které na sebe navzájem navazují, čtvrtý stupeň umožňuje do reiki zasvěcovat, absolventům třetího stupně nabízíme ještě možnost své schopnosti využití reiki prohlubovat. Používat reiki se může naučit každý, není třeba mít rozvinuté žádné zvláštní schopnosti a rovněž není třeba mít před kurzem žádné teoretické znalosti. Na kurzu se dozvíte, jak používat reiki příslušného stupně, získáte schopnost s energií pracovat, prakticky si vyzkoušíte základní techniky použití, dostanete písemné materiály, které vám na další cestě pomohou. Více o reiki i o naší škole reiki najdete v článcích o reiki.

Reiki 1. stupně

Jednodenní kurz, na němž se naučíte používat reiki pro sebe i pro druhé lidi pokládáním rukou, naučíte se dávat reiki zvířatům, rostlinám, celé přírodě.

Reiki 2. stupně

Jednodenní kurz, na němž se vám proudění reiki přes ruce zesílí, naučíte se posílat reiki na dálku, do minulosti i do budoucnosti a využívat reiki i pro svou duševní rovnováhu.

Reiki 3. stupně

Jednodenní kurz, na němž se vám proudění reiki přes vaše tělo opět zesílí a pomůže vám při vytváření vnitřního duševního klidu i harmonie těla, duše a ducha.

Prohloubení 3. stupně

Kurz se zasvěcením, které posiluje uzemnění duchovních vibrací reiki třetího stupně.

Reiki 4. stupně

Zasvěcení na reiki mistra-učitele umožňující využívat reiki i pro zasvěcování druhých lidí.

Kurz reiki pro děti

Kurz reiki pro děti je organizován jako individuální dvouhodinový a výuka je přizpůsobena věku dítěte

Reiki 1. stupně

Jednodenní kurz, na němž se naučíte používat reiki pro sebe i pro druhé lidi pokládáním rukou, naučíte se dávat reiki zvířatům, rostlinám, celé přírodě.

Prohloubení 3. stupně

Kurz se zasvěcením, které posiluje uzemnění duchovních vibrací reiki třetího stupně.

Reiki 2. stupně

Jednodenní kurz, na němž se vám proudění reiki přes ruce zesílí, naučíte se posílat reiki na dálku, do minulosti i do budoucnosti a využívat reiki i pro svou duševní rovnováhu.

Reiki 4. stupně

Zasvěcení na reiki mistra-učitele umožňující využívat reiki i pro zasvěcování druhých lidí.

Reiki 3. stupně

Jednodenní kurz, na němž se vám proudění reiki přes vaše tělo opět zesílí a pomůže vám při vytváření vnitřního duševního klidu i harmonie těla, duše a ducha.

Kurz reiki pro děti

Kurz reiki pro děti je organizován jako individuální dvouhodinový a výuka je přizpůsobena věku dítěte